Un país de postal. Les Valls d’Àneu 1900-1960

PORTADA PAIS DE POSTAL

El catàleg “Un país de postal. Les Valls d’Àneu 1900-1960”, conformat a partir del fons cartòfil de Feliu Izard -i que se suma a la resta de fons integrats en l’Arxiu d’Imatges del Consell Cultural de les Valls d’Àneu- , ens aboca a una realitat visual ja fugida de les Valls,  la que van viure els primers postalers del segle XX i que reviu en paper cartó, despullada de qualsevol profusió cromàtica o, en un excés de generositat, lleument acolorida.