Àrnica núm. 28

NIAL 3

III època. Per Ferran Rella

LA PIPIDA 4

Parlant amb Albert Manent. Per Carles Riera

L’ARNA 7

Son – València – Isavarre

La declaració de tres monuments històrics d’Àneu. Per Josep Àngel Corbella

LA LLUCANA 11

Era Val d’Aran. Per Francés Boya

MANAIRONS 15

«Els encantats». Per Mònica Bardella

SALISPÀS 18

Tintura d’Àrnica. Per Ester Isus

LA MOSQUERA 19

De fadrins i vistaires: Àrnica 5è aniversari. Per Josep Vallverdú

Nabius – FULLS DEL CONSELL (NÚM. 1) 23

El treball de la dona al Pirineu. Per Sole Jiménez Setó i Isabel de la Parte

BEÇULLA 31

Matías Granja, el primer emigrant. Per Cisco Farràs

LO ROVELL DE L’OU 33

La terra: un planeta en constant evolució. Per Jaume Comas

LA GRÍPIA 44

Per Carme Mestre

LO CODER 46

«Los Altos Pirineos», de Fritz Krüger. Per Miquel Viladegut

LO CODER LLIBRES 48

Per Andreu Loncà i Miquel Viladegut

Esteve Albert i Joan Lluís, dos homes de cultura pirinenca, Xavier Garcia

Figures vora el rec, Manuel Bofarull

Els vistaires a ca l’Àrnica, autors diversos

Festeja’m. La justa expressió del desig, Isidre Domenjó

Història natural del sexe. Sexualitat animal, Adrian Forsyth

La raó i el meu dret, Biografia de Llorenç Villalonga, Jaume Pomar

VENT DE PORT 50

La creu dels vents. Per Pep Coll