Àrnica núm. 29

NIAL 3

Santa Maria, ora pro nobis. Per Ferran Rella

LA PIPIDA 4

Entrevista a Pere Bringué, de casa Pistolet d’Isil. L’últim traginer d’Airoto. Per Ester Isus i Carme Mestre

L’ARNA 9

Àneu en son major. Per David Gràcia Gonzàlez

LA LLUCANA 14

¿L’Alt Urgell? Per Albert Villaró

MANAIRONS 19

Viure al Pallars. Entrevista amb David Reguant. Per Mònica Bardella

SALISPÀS 22

Cataplasmes i compreses. Per Ester Isús

LA MOSQUERA 23

Filosofia des dels cims (i les valls). Per Joan Manel Bueno

BEÇULLA 27

Carreteres: no gràcies. Per Cisco Farràs

LO ROVELL DE L’OU 29

Viatgers i excursionistes per les valls d’Àneu. Per Joan Ganau

LO SEGON ROVELL 40

El sistema museístic de Catalunya. Per Josep M. Boya

Programari de gestió museística. Per Joan Muñoz

LA GRÍPIA 47

Per Joan Blanco

Toponímia de les Valls d’Àneu. Projecte d’inventari de noms de lloc. Per Albert Turull

LO CODER 50

L’ebullició del teatre a Ponent. Per Andreu Loncà

LO CODER LLIBRES 52

Per Andreu Loncà i Miquel Viladegut

El cas misteriós de Mister Jekill i Mister Hyde, Robert Louis Estevenson

El cànon occidental, Harold Bloom

Franja, frontera i llengua. Conflictes d’identitat als pobles d’Aragó que parlen català, Josep L. Espluga i Arantxa Capdevila

Quaderns de vella i nova alquímia, Josep Palau i Fabre

El vent de la mitologia (vol. 1) i El vent de la història I (vol. 2). Biblioteca Vallverdú

Lleida, l’extrema. La societat de Ponent a les acaballes del segle XX. Miquel Pueyo, Josep M. Llop, Marta Trepat i Ramon Morell

VENT DE PORT 54

Miracles de Santa Maria d’Àneu. (Acte IV: Els pelegrins de l’aigua). Per Pep Coll

CAP DE CASA 55

Antiga Casa Fardinand, al carrer major d’Esterri d’Àneu, 1993

En l’actualitat, pensió La Creu, 1995

(Fotos: CCVÀ – J. Blanco).