Àrnica núm. 33

NIAL 3

Els miracles de Santa Maria. Per Ferran Rella

LA PIPIDA 4

Entrevista a Josep Lladós. Per Carme Mestre

L’ARNA 11

Per sopar, alls amb mantega. Per Iñaki Padilla

LA LLUCANA 16

El Berguedà. Per Jaume Huch i Camprubí

BEÇULLA 21

Estat i subdesenvolupament: la dramàtica experiència llatinoamericana. Per Víctor Bretón i Gabriela del Olmo

LA MOSQUERA 27

MANAIRONS, treballs i utopies. Per Jordi Gassó

Nabius – FULLS DEL CONSELL

(Núm. 5) 31

L’excursionisme de muntanya a Catalunya (1876-1936). Per Jordi Martí-Henneberg

LO ROVELL DE L’OU 39

Els dialectes a la fi del mil·lenni. Per Ramon Sistac

LO VISTAIRE 48

Jordi Pàmias Grau. Un turó alt, ventejat

MANAIRONS 56

L’Institut Català de la Dona: Joaquima Alemany. Per Joan Blanco

LA GRÍPIA 59

Per Carme Mestre

LO CODER 61

El segle de la llum: la novel·la històrica sobre el pirineu. Per Andreu Loncà.

L’estaló. Per Miquel Viladegut

LO CODER LLIBRES 63

Per Andreu Loncà i Miquel Viladegut

Hereus de la casa cremada, Josep A. Chauvell

Traïdors i covards, Emili Bayo

Migdiada, Núria Garcia i Quera

E. R., Josep MAria Benet i Jornet

Estremida memòria, Jesús Moncada

Salobre, Ponç Pons

VENT DE PORT 65

Muntanya estimada. Per Maria Barbal

CAP DE CASA 67

Panoràmiques dels Avets l’any 1944 (port de la Bonaigua). Fotos: Joan Tous